Consulta al futuro

2014.
Consulta al futuro
Beograd
Dizajn i izrada web sajta

Consulta al futuro je prva i jedina konsultanska agencija na prostoru bivše Jugoslavije koja je dobila saglasnost Ministarstva zdravlja Kube da može sklopiti ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara.

Na taj način je pružena mogućnost pacijentima da na zvaničan način mogu stupiti u kontakt sa lekarima sa Kube i dobiti njihovo stručno mišljenje i pomoć.