Logopedski centar Logopedika

2018.
Logopedika
Beograd
Dizajn i izrada web sajta
Seo optimizacija

Logopedski centar Logopedika je portal kreiran da uključi sve logopede, kako bi pomogli jedni drugima savetima, preporukama, itd. kao i onima kojma je ta pomoć potrebna.

Logopedika obavlja:

– Ranu dijagnostiku i sprovodi terapiju
– Reedukaciju psihomotorike
– Ranu intervenciju kod dece
– DIR Floortime terapiju
– Pripremu dece za školu
– Savetovanje roditelja