Manage solutions

2019.
Manage
Beograd
Dizajn i izrada web sajta
Seo optimizacija

Manage je lokalno preduzeće, sa razvijenim internacionalnim znanjima i stručnošću.

Znanje o predefinisanju KPI-eva, unapređenje učinaka, identifikovanju rizika i  varijabilnom nagrađivanju  implementirano je u Manage Tools , stoga prenos znanja vršimo kroz primenu Manage Tools, konsaltingom i obukama  koje su potrebne za primenu modela.