ŠKOLA ŽIVOTA VLADO ILIĆ
PORODIČNI RASPORED ∞ POREDAK LJUBAVI

2019.-2020.
Vlado Ilić
Beograd
Dizajn i izrada web sajta
Seo optimizacija

Porodični raspored ∞ Poredak ljubavi je tu za nas, da nam ukaže na jednostavnost osnova umeća življenja života u blagostanju i podseti nas na bitnost poštovanja osnovnih kosmičkih zakona koji u svakom trenutku važe za svakoga od nas, poštovanje istih bitno doprinosi življenju života u ljubavi koja ima budućnost, prema sebi i svetu oko sebe.